“Skandināvu Virtuves” Privātuma Politika

Ievads

Zīmols “Skandināvu Virtuves” (turpmāk – Uzņēmums) ar mājaslapu skandinavuvirtuves.lv dziļi respektē Jūsu privātumu un personīgo informāciju aizsardzību. Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu sniegto personīgo datu konfidencialitāti un drošību, ievērojot Vispārējās Datu Aizsardzības Regulas (GDPR) un citu attiecīgu tiesību aktu prasības.

Mērķis un Darbības Joma

Šī privātuma politika informē datu subjektus – fiziskās personas – par to, kā Uzņēmums apstrādā personīgos datus, tostarp apstrādes nolūkus, tiesisko pamatu, datu saņēmēju kategorijām, glabāšanas ilgumu, drošības pasākumiem, kā arī par datu subjekta tiesībām.

Personīgo Datu Apstrādes Nolūki un Tiesiskais Pamats

Uzņēmums var apstrādāt Jūsu personīgos datus šādiem nolūkiem:

Personīgo Datu Saņēmēju Kategorijas

Jūsu personīgie dati var tikt nodoti:

Personīgo Datu Glabāšanas Ilgums

Personīgie dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūku sasniegšanai, uzņēmuma interesēm vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam termiņam.

Datu Subjekta Tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personīgajiem datiem, to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret datu apstrādi. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mājaslapā norādīto kontaktinformāciju.

Informācijas Drošība

Uzņēmums īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personīgos datus pret neautorizētu piekļuvi, izmaiņām, izpaušanu vai jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

Privātuma Politikas Atjauninājumi

Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt šo privātuma politiku. Jaunākā versija vienmēr būs pieejama mūsu mājaslapā.

Sazinieties ar Mums

Ja Jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar Jūsu personīgo datu apstrādi, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums, izmantojot mājaslapā norādīto kontaktinformāciju.

Šī privātuma politika ir izstrādāta, ņemot vērā abu sniegto politiku būtiskākos aspektus un specifiku, pielāgojot to uzņēmuma “Skandināvu Virtuves” kontekstā.